Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Het is een document waarin staat wat de school kan bieden, waar de expertise van de school ligt en wat de school niet kan bieden. 

Voor onze school geldt in grote lijnen:

  • Mytylschool de Brug is een school : een onderwijsinstelling voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. 
  • Er wordt onderwijs op maat gegeven - vanuit leerroutes en leerlijnen.
  • Onze school biedt leerroute 3 tot en met 7 aan: van uitstroom arbeidsgericht/dagbesteding tot en met uitstroom mbo/hbo. 
  • Leerlingen kunnen een lichamelijke beperking hebben, een bijkomende verstandelijke beperking en/of een (bijkomende) chronische of ernstige ziekte. 
  • Een leerling kan profiteren van groepsgebonden onderwijs. Lesplaatsen waarin voornamelijk een-op-een lesgegeven wordt, zijn niet voor handen. 
  • Mytylschool de Brug kan geen plaats bieden aan leerlingen met externaliserend probleemgedrag vanwege de kwetsbare doelgroep.
  • Het is mogelijk onder schooltijd therapie (logopedie, fysiotherapie, hydrotherapie, ergotherapie, muziektherapie en zo meer) te volgen wanneer dit voorwaardelijk is voor het volgen van onderwijs. 
  • Het is mogelijk om onder schooltijd verzorgd of verpleegd te worden. 
  • Voor toelating tot onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot onze school. Onze CVB (Commissie voor de Begeleiding) kijkt met het samenwerkingsverband of de mytylschool de meest passende lesplaats is. De CvB kan besluiten dat onze school niet geschikt is, bijvoorbeeld wanneer zij van mening zijn dat de leerling niet (voldoende) gebaat zal zijn bij de mogelijkheden die onze school  biedt.

Er zijn, naast expertise op motorisch en medisch gebied, aanpassingen mogelijk op het gebied van autisme en andere ass-gerelateerde stoornissen, visuele beperkingen en auditieve beperkingen. Dit zijn niet onze belangrijkste expertises, maar we trachten het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Ondersteuning door Bartimeus of Koninklijke Visio (bij visuele beperkingen) is mogelijk. 

Wanneer een leerling beperkt belastbaar is, zijn aangepaste lestijden mogelijk (in overleg). Het onderwijs wordt dan in passende perspectieven geboden. 

Hieronder vindt u hyperlinks naar het schoolondersteuningsprofiel van de drie afdelingen van onze school. Deze zijn opgesteld volgens het format van de twee grootste samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in Rotterdam : Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO) en Koers VO.

Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling SO Basisonderwijs Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling VSO vmbo/havo Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling VSO Praktisch gericht

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!